_............................              ........facebooktwitter

Wat is de OOGbus?

In Nederland zijn naar schatting ruim 300.000 mensen slechtziend of blind. Dit aantal zal door de vergrijzing de komende tien jaar met 40% stijgen. Oogaandoeningen blijven vaak onopgemerkt, omdat ze in het beginstadium nauwelijks symptomen en klachten kennen en vaak geleidelijk ontstaan. Of men denkt dat het hoort bij het ouder worden. Een oogaandoening als glaucoom kan hierdoor te laat worden opgemerkt. Uit onderzoek blijkt echter dat meer dan de helft van alle visuele beperkingen behandeld of voorkomen had kunnen worden!

Visuele beperkingen leiden tot een daling van kwaliteit van leven en vermindering van de veiligheid van mensen en hun omgeving. Mensen die minder goed kunnen zien, hebben een grotere kans op het doormaken van een depressie, op valincidenten en botbreuken. Tevens kunnen zij beperkt raken in hun werk en ondervinden zij allerlei andere beperkingen, zoals niet meer mogen autorijden. Door een eenvoudige brilaanpassing of een staaroperatie kan dit vaak verholpen worden. Het gezichtsvermogen en dus ook de kwaliteit van leven wordt daarmee aanzienlijk verbeterd.

Om deze reden heeft de Wereld Gezondheid Organisatie in 1999 het programma ‘VISION 2020: the right to sight’ geïnitieerd. Doel is wereldwijd alle vermijdbare slechtziendheid en blindheid te elimineren voor het jaar 2020. In aansluiting hierop heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam in 2008 de OOGbus ontwikkeld. De OOGbus is een bus compleet ingericht met de meest moderne oogheelkundige apparatuur. Uitstekende preventieve oogheelkundige zorg wordt via de OOGbus op onafhankelijke en laagdrempelige wijze dichtbij de cliënt gebracht, thuis of bij het werk. Dit is uniek in Nederland.

ontwerp & realisatie: philogirl