_............................              ........facebooktwitter

In de OOGbus

Wat gebeurt er in de OOGbus?

Op de dag dat u een afspraak heeft om uw ogen in de OOGbus te laten onderzoeken, kunt u het volgende verwachten:

1. De ontvangst
Wanneer u bij de OOGbus aankomt, wordt u ontvangen en welkom geheten door een gastheer. Daarna maakt u kennis met de optometrist die het onderzoek naar de gezondheid van uw ogen zal uitvoeren. Eventuele oogafwijkingen en oogaandoeningen kunnen dan op tijd worden ontdekt en u kunt vroegtijdig doorverwezen worden naar een oogarts voor een eventuele behandeling.

2. Het bepalen van de gezichtsscherpte
De optometrist bepaalt de sterkte van uw bril(len) en voert indien nodig een globale oogsterktemeting uit. Daarnaast wordt uw gezichtsscherpte bepaald. Hierbij wordt u gevraagd letters voor te lezen van verschillende formaten.

3. Een onderzoek naar de gezondheid van uw ogen
Met een microscoop met speciale verlichting kijkt de optometrist naar de gezondheid van uw ogen. Hierbij wordt het voorste gedeelte van het oog onderzocht. Voor het beoordelen van de binnenkant van uw oog (het netvlies) wordt gebruik gemaakt van een lens die voor uw oog wordt gehouden. Zodoende kan de optometrist een gedeelte van de binnenkant van het oog op eventuele afwijkingen onderzoeken.

4. Het meten van de oogdruk
De optometrist druppelt uw oog met een geel gekleurde verdovingsdruppel en meet vervolgens met een blauw lampje uw oogdruk.

5. De uitslag
Het volledige onderzoek door de optometrist duurt ongeveer 10 minuten. Direct na het onderzoek krijgt u de uitslag en een professioneel advies. De optometrist bespreekt de meetresultaten met u en legt uit waarom een eventuele verwijzing naar opticien, huisarts of oogarts noodzakelijk is. U krijgt het verslag met de meetresultaten mee naar huis en indien nodig een verwijsbrief voor de opticien, huisarts of oogarts.

ontwerp & realisatie: philogirl